Roskilde Dukke- og Figurteater Center

RDFC logo

Generalforsamling

Dagsorden for Generalforsamling i RDFC
Roskilde Dukke- og Figurteater Center
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 20:00 i Teatret i det Blå Hus, Bredgade 9, Roskilde

Inden Generalforsamlingen vil der være sammenkomst med lidt spiseligt fra kl. 19

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 2. Formandens/den kunstneriske leders årsberetning
 3. Forelæggelse af regnskab (status pr. 31-12-2016)
 4. Diskussion af det hidtidige forløb
 5. Foreningen RDFC som registreret virksomhed
 6. Fremtiden: Skal foreningen fortsætte?
  Aktiviteter – bygninger – personale – PR og relationer til Roskilde – finansiering
 7. Indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent og evt. forslag til budget 2017
 9. Valg af bestyrelse (som i øjeblikket består af 5 personer + en suppleant).
  I henhold til vedtægterne blev den kunstneriske leder, Hans Hartvich-Madsen, valgt i februar 2015 for en periode på 4 år. De øvrige er ifølge vedtægterne valgt for to år, således at to udskiftes på lige år og to på ulige år. Afvigelser fra reglen er dog formodentlig tilladelig. (Jeg vil f.eks. insistere på at være formand så længe RDFC har til huse i Bredgade 9 og er formelt registreret som ’min’ virksomhed. Det vil være hensigtsmæssigt at Sune fortsætter som kasserer.)
 10. Valg af Revisor
 11. Eventuelt

Tilmelding til Knud Brodersen: knud@rdfc.dk